Categories
Afrikaans Geestelik | Spiritual

Die Kaleidoskoop Kerk

Daar’s iets aan die parakdoksale aard van God en mens se wandel met Hom, iets daaraan dat ons dualistiese mensekoppies Hom nie heeltemal kan begryp nie, wat my dikwels laat dink. Onder andere oor hoe ons sou kon verwag die Kerk moet lyk.

Voor ek dit verken, wil eers ‘n stewige fondasie grawe. Daar is (soos ek dit het) in die Christelike wêreldsbeskouing kern-waarhede wat as’t ware die grondslag van Bybelse dissipelskap van Jesus is. Dit vereis dat mens eerstens die Bybel aanvaar as waar, gesaghebbende geskrifte. En daarom, volgens wat daarin staan, dat dit die Gees-geïnspireerde openbaring (of ‘n Logos) is van God se pad en storie met die mens. In hierdie Logos is daar ‘n paar bepalende kern-waarhede wat as spilpunt dien, waarrondom alles anders roteer en waarin alles anders hulle konteks kry. ‘n Voorbeeld van só ‘n waarheid is dat Jesus Christus God-as-mens is, wat op die Aarde geleef het, gekruisig is en uit die dood opgestaan het – en daardeur ons gebrokenheid en sonde vir goed versoen het, en die Vyand oorwin het.Daar is baie bewegings en groepe wat hulself as deel van die Kerk beskou, maar duidelike kern-waarhede om verskeie redes ontken. Hulle is nie ingesluit by my beskrywing van die Kerk in hierdie blog-stuk nie.

Goed, nou kan ek gesels oor hoe die Kerk lyk (Episode se kenwysie speel 🙂 )

Binne die kern-waarhede van God en ons bestaan, is daar ontsaglik baie ruimte vir verskille in fokus en uitdrukking en interpretasie. En baie hiervan maak hulself bekend as paradokse (dws oënskynlike teenstrydighede): Geloof en werke. God se misterie en ons praktiese verantwoordelikheid. Baljaar-aanbidding en stille nadenking. Die Gees se vrugte en Sy gawes. Uitreik/missie en familie. Genade en ons eie keuse. Die lys draai wyd.

Deur die Kerk se geskiedenis het verskille in interpretasie en benadering en uitdrukkingsgeur grusame konflik en skeuring in die Kerk gebring. Die maniere waarop dit gebeur het, getuig myns insiens van die mens se gebrokenheid… Maar daar is ‘n ander sy hieraan. Die vraag wat al ‘n geruime tyd aan my hartsdeur klop is dit: wat as die Kerk, die bruid van Christus, nooit veronderstel was om ‘n homogene liggaam te wees nie? Wat as dit van die begin af onvermydelik was dat slegs ‘n kleurvolle, kaleidoskoop Kerk die Waarheid volledig in ons wêreld sou kon weerspieël?

“Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring.”

Paulus in Efesiërs 3:9-11

Die ryke verskydenheid van Sy wysheid… Die ESV praat van God se “manifold wisdom” wat in die Kerk gestalte vind. Kan dit wees dat die Presbeteriane, die charismatiese gemeentes, die NG kerk, Metodiste, die Baptiste, die Ortodokse Christene, die Anglikane en dalk selfs die Katolieke deel is van God se een Kerk deur wie Hy die ryke verskeidenheid van Sy wysheid aan die ganse kosmos openbaar?

Ek weet vir baie sal hierdie kontroversiëel op die oor val – dié dat ek dit as ‘n vraag stel. Versoening tussen verskillende dele van die Kerk is ná aan my hart sedert my kerk-horisonne in 2011/2012 verby die NG Kerk verbreed het. En indien dit waar is dat ‘n denominasie-ryke Kerk deel van die Bruid se identiteit is, sal dit beteken dat dit vir God ook ná aan die hart lê.

Kan dit miskien wees? En, indien wel, wat sou dit beteken vir hoe ons omgaan met ons verlangse kerk-familie? Mag die Here Sy wysheid nie net déur ons openbaar nie, maar deur Sy Gees ook áán ons.

2 replies on “Die Kaleidoskoop Kerk”

Christus het nie hierlangs gekom om ‘n nuwe godsdiens te stig nie en nie een van die 38,000 denominasies is Sy handewerk nie.

Kerk is te sien in Hand 2 en 4. Daarna nie weer nie.

Liggaam en Bruid is nie dieselfde nie. Google gerus.

Ons is nie geroepe om aan kerke te behoort nie, maar aan Jesus Christus.

Dankie vir jou insette! Ek reageer sommer gou stuksgewys op wat jy sê.

1. Christus het nie hierlangs gekom om ‘n nuwe godsdiens te stig nie
Ek stem 100% saam 🙂

2. nie een van die 38,000 denominasies is Sy handewerk nie.
Dis ‘n baie komplekse stelling om te maak. Ek glo God is deur Sy Gees besig om werk in die wêreld te doen. Sê jy dan geen denominasie deel is van hierdie werk van God nie?

3. Kerk is te sien in Hand 2 en 4. Daarna nie weer nie.
Ek stem nie saam nie: die Kerk maak sy opslag in Openbaring ook. En intussen sederdien in die Christelike beweging.

4. Liggaam en Bruid is nie dieselfde nie. Google gerus.
Elke bruid het ‘n liggaam, haha.

5. Ons is nie geroepe om aan kerke te behoort nie, maar aan Jesus Christus.
Eersgenoemde is ‘n horisontale verhouding, en laasgenoemde ‘n vertikale een. Ek glo nie dis die een of die ander een nie?

Leave a Reply to nielknoblauch Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.