Categories
Afrikaans Geestelik | Spiritual

Die Geheime Plek

Daar’s ‘n plek waarheen ek gaan, wat net myne is. Myne en my Maker s’n. Ek en Alisa het in ons Randburg gemeente graag ‘n duet hieroor gesing: the Secret Place, oftewel die Geheime Plek. Sommige mense noem dit die binnekamer.

Dis waarheen ek gaan en die deur agter my toetrek; die wêreld, nee die lewe, se geraas uitdoof en werklik stil word. Ek begin soveel as moontlik van my oggende hier.
U is hier. Ek is hier. Ons is saam hier.

Dis nie soseer ‘n fisiese plek nie, want ek kan dit van regoor die wêreld besoek. Ek het gisteraand op Guilderton se strand, hier in Wes-Australië, daarop afgekom. Ek, God en die sonsondergang wat tussen die wolke so net-net bo die horison speel. Ek en Hy.

Ek en Hy.

Die Geheime Plek, die binnekamer, is waar maaksel en Maker tydlose tyd saam spandeer. Eerlike tyd, ontrafel-tyd, wie-is-ek tyd. Antwoorde ontspring só dig teen jou siel, dat jy Sy stem moet ken om te weet dat dit Hy is. Saamwees-tyd. God-maak-mens-weer-mens tyd.

Ons lewe in ‘n wêreld waar die mens in beheer wil wees, en met sy eie greep homself wil definiëer, liefde probeer verdien, en wil sin gee aan die bestaan wat so onverklaarbaar in sy skoot geval het. It’s a jungle out there…
Maar almal weet dat die punt van enigiets slegs bepaal kan word deur iets ekstern daaraan. En só ook die lewe.

Die Bron van my bestaan en my identiteit en my verstaan van die lewe is die Een wat voor tyd al daar was, alles gemaak het, en ons wêreld/lewe betree in oomblikke wat deur die ewigheid weergalm. Openbaring. God en mens, ek en Hy. En in ons saam-wees kan ek nie onveranderd bly nie.

En daarom, soos jy wildsbokke soggens by die watergat sal vind, sal jy my soggens by die voete van my Maker vind. In die plek wat geen mens werklik aan ‘n ander kan verduidelik nie.

Mag jy Hom ook opsoek met alles wat jy is. Want dis wat Hy vir jou wil gee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.