Die Geheime Plek

Daar’s ‘n plek waarheen ek gaan, wat net myne is. Myne en my Maker s’n. Ek en Alisa het in ons Randburg gemeente graag ‘n duet hieroor gesing: the Secret Place, oftewel die Geheime Plek. Sommige mense noem dit die binnekamer.

Dis waarheen ek gaan en die deur agter my toetrek; die wêreld, nee die lewe, se geraas uitdoof en werklik stil word. Ek begin soveel as moontlik van my oggende hier.
U is hier. Ek is hier. Ons is saam hier.

Continue reading “Die Geheime Plek”
Advertisements

’n Duur Vertroue Wêreld

As daar een ding is waarin ek wens ek tans aandele kon besit, is dit vertroue. Trust. Op ‘n globale skaal kan mens duidelik sien dat vertroue duur is — veral op die politiese front, maar ook in besigheid, media, ens. En ek het ‘n sterk vermoede dat vertroue al hoe duurder kan word, tot dit die wêreldstelsels en -instansies soos ons dit ken heeltemal kan destabiliseer… Dis nou, natuurlik, tensy ons iets daaromtrent doen.

Continue reading “’n Duur Vertroue Wêreld”

Meer as Liewe Jesus

‘n Jaar of twee gelede het my ma die boonste kaste in my broer se ou kamer uitgepak en uitgesorteer. En soos dit nou maar gaan, was hierdie kas ‘n goudmyn van herinneringe. Een van die items wat ontgin is, is ‘n stapeltjie kinderbybel kortverhale, wat op Stefan se ou bed geplaas is om later weer terug te pak of vir iemand te gee.

Ek en Stefan was toevallig dieselfde naweek by ons ouerhuis, en het saam op hierdie stapeltjie A5 boekies afgekom. En onmiddellik het ons onthou: “ah, dis Saggeus!”, “daai is mos Jairus, wie se dogtertjie siek was”, ens. Die getekende karakters en die stories het verbind met iets hier in die fondasie van ons geloofsvorming; soos ‘n staal-“dropper” wat kleintyd langs ‘n boompie geplaas is om hom te ondersteun, en sederdien as’t ware deel van die boom geraak het.

Lees meer

Seasoned | A poem

Based on Phillipians 4:12-13

strife
and lack and
pain I know
You’ve seen me
through the drought I grow
but rains
and floods my soul
knows too
when it pours from You
(it pours from You)

in the drought
and when it’s raining
in each season
Lord You train me
and fill me anew with You
(fill me anew with You!)

for Yours is the power
that sees me through

Elections as Opportunity for Love

As the ballots of the 2019 National South African elections are being counted, I am struck by the emotions playing around within me — especially as supporters of the parties I didn’t vote for make their voices heard on social and other media.

This morning in the gym I realised that elections present a rare opportunity to love our neighbours as we love ourselves.

Elections have a way of revealing dividing lines between people groups. And, in contrast with countries that are culturally more homogeneous, the political dividing lines correlate well with cultural, socio-economic and resulting ideological lines. The revealing of these lines agitates us. How could you vote for them?! And these lines often reveal themselves very close to home; we find ourselves on different sides of different lines from friends, family, colleagues, etc.

My natural response is to assume that I’m right and other people respond merely in fear or stupidity or something worse. And this morning I was convicted by the realisation that I’m doing what everyone else does: assuming the polarising us-vs-them posture that elections inevitably bring about. And I felt invited to consider a different posture: one of loving my neighbour as I love myself.

In South Africa we live in a very complex stew of cultural, socio-economic and ideological realities. Our 11 official (and many unofficial) languages and our racial diversity. The deep divide between the have’s and the have-not’s, with its roots in a past some of us want to bury and others want to unearth to bring justice. The fact that we have a pursuit of free-market capitalism and socialism/communism within the same government, with influential businesses and political powers trying to move it more to the one way or the other. The combination of these factors mean that different people groups don’t listen to each other and never sit around the same proverbial table (not to mention literal ones). And the fact that our “news”, our media sources are so different, worsens the polarisation.

So, elections bring some of these lines to the light. The question is how you and I will respond. Will we retreat to the comfortable us-vs-them? Or will we dare to walk to the line, step over it and learn to see things from “their” perspective (whoever “they” are for you)? Loving your neighbour as yourself starts with daring to be an alongsider to your neighbour. I need to learn to see the world from the perspective of the people that voted for a party in ideological opposition to the one I voted for.

I believe something beautiful is happening in South Africa. But I also believe it will only be beautiful to those that have the eyes to see it as such. There are things that scare me, but my neighbour’s fears should be my fears and my neighbour’s pain should also be my pain. I have dreams, but my neighbour’s dreams should also fill my dreams and what my neighbour hopes and prays for, should be part of my own hopes and prayers. That’s love — not always agreeing, but teaching our hearts to listen to each other’s.

As the election results are revealed and their consequences start playing out, may we use this opportunity for introspection — and for learning to love the “other” more deeply.

Sekularisme en Relativisme: Wanneer ʼn Neutrale Ruimte Begin Voorskryf

Ons lewe in ‘n toenemend sekulêre bestel, waar sake van godsdiens en geloof taboe is in die publieke sfeer. En hierdie is tot ‘n groot mate te weeg gebring deur die realiteit van ‘n globaliserende, verstedelikende wêreld waar mense van verskillende gelowe, godsdienste, wêreldsbeskouings en ideologieë byna op mekaar se voorstoep woon en saam werk. Die sekulêre samelewing is daarom ‘n tipe neutrale grond waarbinne alle gelowe verdra kan word.

Die koste hiervan is dat ‘n aktiewe uitleef van mens se geloof in die publieke sfeer taboe is. En wanneer jy wel jou geloof in die openbaar uitleef, bedreig jy hierdie verdraagsame verstandhouding.

Ek is nie teen ‘n sekulêre bestel nie, aangesien dit werklik samewerking en samelewing moontlik maak waar dit andersins nie sou wees nie. Die probleem is egter dat geen samelewing werklik geloof-neutraal kan wees nie — omdat elke mens wat asemhaal se lewe en verstaan daarvan is gegrond is in iets. En sekularisme het ‘n geloof (of ‘n wêreldsbeskouing) van sy eie begin aanblaas, wat nou myns insiens die grootste antagonis geword het van aktiewe dissipelskap van Jesus.

Lees meer

Word-merke van ʼn Seisoen

My en my vrou se tyd in Johannesburg is byna verby. Ons het nog twee weke oor; vir my twee weke uit byna 4 en ‘n half jaar.

Soos mens maar doen, probeer ek in hierdie ekstra abnormale tyd sin maak uit waar ons seisoen-gewys, plek-gewys en roeping-gewys is. Ek het een oggend gevind dat my hart aan God die vraag vra: Here, is al die goed en mooi van ons hier-wees dan nou verby? Wat van die plekke waar my hart wortel geskiet het en tuis geword het? Wat van die vriende, die gemeenskap, waar ek vir die eerste keer in my lewe ‘n familie buiten my bloedfamilie gevind het? Onvoorwaardelike liefde in mense wat op ‘n tyd vreemdelinge was. Wat van ons jare in Randburg? Maak ons dit net toe soos ‘n boek, soos ‘n kar se deur? Hoe?!

Lees meer