Die Vraag wat net ʼn Pa kan beantwoord

Iemand wat grootword in ‘n huis met beide ‘n pa en ‘n ma kry gewoonlik verskillende tipes liefde by pappa en mamma (alhoewel daar natuurlik beide uitsonderings en oorvleuelings is). Die ma is gewoonlik die veilige toevlug, die bron van sorg en die vergestalting van onvoorwaardelike liefde. Hierteenoor is die pa gewoonlik die een wat uitdaag, aanpor om beter te doen — en sy liefde kan soms selfs voorwaardelik voel.

Dink bietjie terug aan jou eie kleintyd. Dink byvoorbeeld aan wanneer jy ‘n skool-rapport huistoe gebring het.

Lees Meer

Advertisements

Bobby

ek was in matriek toe ons jou gekry het
daar in melkbos, al bytende
die slim een
wat oor sy ma se rug geklim het om by die melk uit te kom
later jong skou-hond
tot jy nie so breë-borstig ontwikkel het soos die “judges” wou hê nie

die bokser wat ek moes agterlaat
met my universiteit-toe gaan
met my huis-verlaat en ek-word
met my Jozi-toe trek
die een vir wie ek altyd opgewonde kom groet het
die een vir wie ek altyd weer moes bye
voor die in-die-kar-klim – eers Stellenbosch toe, later lughawe toe

my tuiskom-hond

deur Freddie touwys gemaak
en saam met Jackie groot en later grys geword
met Amy wat jou in jou oudag jonk gehou

Bobby. Bobbelasie-hondjie
ek het gehoop ek kan in Augustus weer met jou speel
bal gooi of bloot saam opgewonde wees oor die saam-wees
ek was te lanklaas in Durbanville
het jou in November laas gesien

ek het my ma se boodskap aan my lyf gevoel

ek gaan jou mis

Skimp-Evangelisasie

Ek het in die afgelope maand twee uiteenlopende ervarings gehad wat my iets baie pertinent oor evangelisasie (of die deel van die Evangelie) geleer het.

Die eerste een was ‘n geleentheid waar ‘n Christelike skrywer met ‘n redelike aanhangersbasis ‘n stelling op Twitter gemaak het waarop ek effens tong-in-die-kies gereageer het. Dis ‘n man wie se werk ek respekteer, maar net in hierdie een geval gedink het sy uitlating was nie besonder wel deurdag nie. ‘n Paar van sy ander Twitter-volgelinge het uit my twiet afgelei dat ek nie ‘n dissipel van Jesus is nie, en subtiel en ekstra vriendelik my ingelig van goeie praatjies wat ek liefs moet kyk of ‘n artikel wat ek moet lees wanneer ek tyd kry. Ek het hulle ingelig dat my oortuigings meer met hul eie ooreenstem as wat hulle verkeerdelik aangeneem het, en ek is met rus gelaat…

Lees Meer

Die Bybel as Self-help Boek

Iemand by die werk sê onlangs vir my dis jammer dat die Bybel — terwyl dit ons vertel om goeie mense te wees — nie spesifiek raak met wat mens moet doen en nie moet doen om ‘n goeie mens te wees nie. Baie mense sal sê die Bybel gee wél hierdie inligting.

Ek wil egter waag om te sê dat hierdie nie die hart en punt agter die Bybel is nie…

As klein seuntjie het ek deur ‘n stadium gegaan waar ek vas oortuig was dat die tien gebooie die hart van die Bybel is. Die kern van God se “user manual” vir ons wat, indien mens dit sou regkry, ons sou uitsorteer vir ‘n goeie lewe. Die res van die Bybel, het ek geglo, is uitbreidings op en voorbeelde van God se “user manual”. Terwyl dit half oulik is om te dink dat ‘n klein seuntjie só uit dinge sin gemaak het, is dit vir my treffend dat baie volwassenes ook ‘n verstaan van die Bybel het as “user manual” of self-help boek vir ‘n suksesvolle, goeie of heilige lewe. “Two testaments for your best life yet”.

Die probleem met hierdie verstaan van die Bybel, is dat mens die Bybel nader met die vraag wat moet ek doen? Baie soos die ryk jongman in Lukas 18 (“wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?”). Hierdie vraag lyk onskuldig, tot mens besef dat die ek in hierdie vraag alreeds vasgestel is. Die wat moet ek doen vraag word noodwending vooraf gegaan met wie is ek? — of mens daarvan bewus is of nie. Nou, as mens die Bybel as “user manual” of self-help boek benader, beteken dit dat die self alreeds gedefiniëer is, die wie is ek vraag beantwoord is en dat mens deur die lees van die Bybel heen van plan is om daarby te staan. Wys my net in watter rigting ek moet gaan, en ek sal op pad wees. 

Mens glo dus dan een of ander oorhoofse Storie van wie jy is — en jy wil die Bybel as gids binne hierdie storie gebruik.

“But many people today assume that Christianity is one or more of these things — a religion, a moral system, a philosophy. In other words, they assume that Christianity is about advice. But it wasn’t and isn’t. Christianity is, simply, good news. It is the news that something has happened as a result of which the world is a different place.” – NT Wright, Simply Good News

Die feit van die saak is dat die Bybel ‘n versameling geskrifte is wat as ‘n geheel die Storie van God en mens vertel; die Storie van wie ons (ook ek en jy) is. En dus kan mens nie die Bybel benader bloot met wat moet ek doen nie, maar in die eerste plek met wie is ek? Wie is ek, wie is U, en wat is hierdie lewe? Soos Jesus se antwoord aan die ryk jongman in Lukas 18, bring hierdie vraag-verandering ‘n verandering in ons hartspostuur te weeg, en word ons gedring tot nederigheid, tot ‘n beheer-oorgee. Meer as dit: ‘n “doing” reis word ‘n “becoming” reis…

So, as jy vind dat dat jy sukkel met die Bybel as lewelose of frustrerende boek: wat as jy sou waag om jou diepste hartsvrae na die geheimsinnige ou tekste te bring?
Eerlik.

Miskien is die opgee van ons eie, gebroke antwoorde op wie is ek deel van die lewende offer wat ons Maker van ons vra. En miskien is daar ‘n heel-word in só ‘n ontdekkingsreis saam met Hom.

 

Nuusmonsters: ’n Ingenieursperspektief

Hoe gereeld kyk, luister en lees jy “nuus”? Hoekom?

Ek werk as ingenieur in die veld van prosesbeheer. Aangesien mens slegs kan beheer wat jy meet, is proses-metings ‘n baie belangrike gedeelte van my werk. Behalwe vir die vraag of ‘n bepaalde meting beskikbaar is, is dit ook belangrik hoe gereeld of teen watter frekwensie ‘n meting geneem word. In sommige gevalle neem ‘n outomatiese meetinstrument elke paar millisekondes of sekondes ‘n meting, en in ander gevalle is dit meer geskik vir ‘n mens om eenkeer ‘n uur of drie maal per dag ‘n monster (“sample”) te neem. Hoe gereeld so ‘n meting of monster geneem word, is ‘n funksie van die aard van die proses-veranderlike wat gemeet word. Iets wat baie vinnig verander moet teen ‘n hoë frekwensie gemeet word, waar uurlikse monsters oorgenoeg is vir iets wat ‘n halwe dag neem om beduidend te verander. Deur ‘n stadig veranderende proses teen ‘n onnodig hoë frekwensie te meet sal mens bloot proses-geraas optel – korter termyn, so te sê “random” veranderinge, wat meer oor die meet-instrument sê as wat dit insig omtrent die veranderlike of die proses self verklap. Hierdie geraas kan eintlik die persoon wat die metings dophou verwar.

Met hierdie op die tafel, terug by my vraag oor die “nuus”.

Lees Meer

Op Sigself | ’n Gedig

Ek kan myself nie regtig sien nie.

Die spiere, bene, organe,
die selle wat my opmaak
is te ná aan my
te deel van my om te kan sien.

Ek sien dit slegs deur eksterne bronne.
Diagramme, x-strale, tekeninge
– leer my dinge van myself wat ek nie deur selfondersoek kan uitvind nie.

Só ook is my siel, my gees
my Maker se Gees
te ná aan my vir my om te kan sien.

Ek kan myself nie regtig sien nie.
En ek kan Hóm nie regtig sien nie.
Nie eens my lewe nie.
…dis te ná aan my.

Maar daar’s ‘n boek
‘n versameling oergeskrifte
wat die storie van God en mens
en daarom ook mý storie vertel.

En my wys wie ek is
en Wie Hy is. Die Bybel
– leer my dinge van myself wat ek nie deur selfondersoek kan uitvind nie.